katedralja e parisit analize letrare rating
5-5 stars based on 113 reviews
Fusha e studimit të historisë së artit u zhvillua fillimisht në perëndim dhe u morr vetëm me studimin e historisë së artit evropian, duke vendosur Rilindjen e ...